profile-img
Namdev Katkar

@namdevwrites

calendar_today19-10-2020 05:40:49

3,0K Tweets

6,0K Followers

999 Following

Namdev Katkar(@namdevwrites) 's Twitter Profile Photo

असं तासन् तास व्हिन्सेंट व्हान गॉगच्या चित्रांचे अर्थ लावत बसणं आणि पुस्तकांमधील आपल्या असण्या-नसण्याचे अर्थ शोधत बसणं. येतं काय दुसरं आपल्याला नि आहे काय दुसरं आपल्याकडे? याशिवाय काहीच तर नाही! 🙂

असं तासन् तास व्हिन्सेंट व्हान गॉगच्या चित्रांचे अर्थ लावत बसणं आणि पुस्तकांमधील आपल्या असण्या-नसण्याचे अर्थ शोधत बसणं. येतं काय दुसरं आपल्याला नि आहे काय दुसरं आपल्याकडे? याशिवाय काहीच तर नाही! 🙂
account_circle