ᴾʳᵒᵒᶠ ⟭⟬ ℓα¢нιмσℓαℓα⁀𝓣𝓱𝓪𝓷𝓮 ᶜᵘᵗᵉ💙 (@thanh01112002 )

ᴾʳᵒᵒᶠ ⟭⟬ ℓα¢нιмσℓαℓα⁀𝓣𝓱𝓪𝓷𝓮 ᶜᵘᵗᵉ💙

Bio @BTS_twt ɪs ᴍʏ ʟɪғᴇ. sᴜᴘᴘᴏʀᴛ ᴏɴʟʏ ʙᴛs 💜💛

test ban : https://t.co/s2OfxY4WXm

Location BTS ARMY
Tweets 51,8K
Followers 5,1K
Following 302
Account created 20-01-2019 03:34:46
ID 1086829359954939904

Twitter for Android : Đáng iu quá ah Jiminssi •᷄ɞ•᷅ cưng gì đâu á
Cap trong video <Các thành viên đang bận rộn luyện tập cho 'Chicken Noodle Soup'>

방탄소년단

Twitter Web App : 'Louder than bombs'가 와일드 카드로 선정되었습니다🎉
's Choice of Wild Card is 'Louder than bombs'🎉

열정적으로 참여해주신 모든 분께 감사드리며, 2시간 뒤 시작될 파이널 라운드에서 만나요!
Thank you for participating! Stay tuned for final round of in 2 hrs!