نسرين شميل(@bla60078137) 's Twitter Profileg
نسرين شميل

@bla60078137

صفحه متخصصه للمقاطع شميل عمه او عم او فحل يجي خاص

ID:1446179978102648843

calendar_today07-10-2021 18:26:24

2,1K Tweets

19,1K Followers

224 Following

need set extendedValue is not photostdClass Object ( [display_url] => pic.twitter.com/oy6yFRyQcV [expanded_url] => https://twitter.com/KirstRodhe/status/1697500899633946858/video/1 [id_str] => 1697500768889114624 [indices] => Array ( [0] => 0 [1] => 23 ) [media_key] => 7_1697500768889114624 [media_url_https] => https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1697500768889114624/pu/img/tfcLMSntEjBeJm9L.jpg [source_status_id_str] => 1697500899633946858 [source_user_id_str] => 1573442697762934784 [type] => video [url] => https://t.co/oy6yFRyQcV [additional_media_info] => stdClass Object ( [monetizable] => [source_user] => stdClass Object ( [user_results] => stdClass Object ( [result] => stdClass Object ( [__typename] => User [id] => VXNlcjoxNTczNDQyNjk3NzYyOTM0Nzg0 [rest_id] => 1573442697762934784 [affiliates_highlighted_label] => stdClass Object ( ) [legacy] => stdClass Object ( [blocked_by] => [blocking] => [can_dm] => 1 [can_media_tag] => [created_at] => Fri Sep 23 22:42:42 +0000 2022 [default_profile] => 1 [default_profile_image] => [description] => 18 + 𝘖𝘯𝘭𝘺 ⛔ 𝘴𝘪𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭 #NSWF Nettsted for promosjon ɑv trɑnsseksuell sex 🏳️‍⚧️ [entities] => stdClass Object ( [description] => stdClass Object ( [urls] => Array ( ) ) ) [fast_followers_count] => 0 [favourites_count] => 10232 [follow_request_sent] => [followed_by] => [followers_count] => 81632 [following] => [friends_count] => 86 [has_custom_timelines] => 1 [is_translator] => [listed_count] => 375 [location] => 𝑁𝑜𝑟𝑤𝑎𝑦 🇧🇻 [media_count] => 1208 [muting] => [name] => 𝐾𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑅ø𝑑ℎ𝑒 🇧🇻 [normal_followers_count] => 81632 [notifications] => [pinned_tweet_ids_str] => Array ( [0] => 1573473223567613957 ) [profile_banner_url] => https://pbs.twimg.com/profile_banners/1573442697762934784/1665441735 [profile_image_url_https] => https://pbs.twimg.com/profile_images/1573466134342402058/Klak9LPV_normal.jpg [profile_interstitial_type] => sensitive_media [protected] => [screen_name] => KirstRodhe [statuses_count] => 10695 [translator_type] => none [verified] => [want_retweets] => [withheld_in_countries] => Array ( [0] => ID ) ) ) ) ) ) [ext_media_availability] => stdClass Object ( [status] => Available ) [sizes] => stdClass Object ( [large] => stdClass Object ( [h] => 720 [w] => 1280 [resize] => fit ) [medium] => stdClass Object ( [h] => 675 [w] => 1200 [resize] => fit ) [small] => stdClass Object ( [h] => 383 [w] => 680 [resize] => fit ) [thumb] => stdClass Object ( [h] => 150 [w] => 150 [resize] => crop ) ) [original_info] => stdClass Object ( [height] => 720 [width] => 1280 [focus_rects] => Array ( ) ) [video_info] => stdClass Object ( [aspect_ratio] => Array ( [0] => 16 [1] => 9 ) [duration_millis] => 140010 [variants] => Array ( [0] => stdClass Object ( [bitrate] => 256000 [content_type] => video/mp4 [url] => https://video.twimg.com/ext_tw_video/1697500768889114624/pu/vid/480x270/VC5UeEKv4UvppJre.mp4?tag=12 ) [1] => stdClass Object ( [bitrate] => 832000 [content_type] => video/mp4 [url] => https://video.twimg.com/ext_tw_video/1697500768889114624/pu/vid/640x360/013Oq415HFAfGLjj.mp4?tag=12 ) [2] => stdClass Object ( [bitrate] => 2176000 [content_type] => video/mp4 [url] => https://video.twimg.com/ext_tw_video/1697500768889114624/pu/vid/1280x720/yhyuIlYRP-T4ZyCw.mp4?tag=12 ) [3] => stdClass Object ( [content_type] => application/x-mpegURL [url] => https://video.twimg.com/ext_tw_video/1697500768889114624/pu/pl/3PGjYqqs2WBGoqKI.m3u8?tag=12&container=fmp4 ) ) ) )