सिम्रीका धमला(@DhamalaKalmax) 's Twitter Profileg
सिम्रीका धमला

@DhamalaKalmax

बायो मुसाले खायो !
अरु के भन्नु र मेन चिज नै मुसाले खाइसकेपछी 😂

ID:4215081449

calendar_today18-11-2015 03:56:38

13,9K Tweets

4,5K Followers

3,1K Following