Twitter Web App : My newest course is out! 'Advanced Azure Microservices with .NET for Developers' has been published in LinkedIn Learning. It includes topics such as Event-driven architecture, CQRS, Event Sourcing, distributed tracing, and cross-cutting concerns. linkedin.com/learning/advan…

Twitter for iPhone : Jdk senelerdir spring’i bitiremedi. Springde ne varsa jdkya katarak ilerledi ama spring ayakta durmaya ve yoluna devam ediyor.

Quarkus sizce spring’i bitirebilir mi sizce?

developers.redhat.com/articles/2021/…

Twitter Web App : Mikroservisler (Microservices) Nedir?
Servis odaklı mimarinin (service-oriented architecture - SOA) yapısal stilinin bir çeşidi olan bir mikroservis mimarisi, bir uygulamayı gevşek bağlı servisler topluluğu olarak düzenler.

SocialOomph : How would you implement classical, ACID transactions across REST microservices? atomikos.com/Blog/ACIDTrans…

Twitter Web App : Mikroservisler yaklaşımı, DevOps'un piyasaya sürülmesinden sonra SOA'nın ilk gerçekleştirilmesidir ve sürekli olarak dağıtılan sistemler oluşturmak için daha popüler hale gelir.

Twitter Web App : Şubat 2020'de, Cloud Microservices Pazar Araştırması Raporu, küresel mikroservis mimarisi pazar boyutunun 2019'dan 2026'ya kadar %21,37'lik bir CAGR'de artacağını ve 2026'ya kadar 3,1 milyar dolara ulaşacağını öngördü.