... altın kubbe...🌹🇹🇷(@Hayat27642952) 's Twitter Profileg
... altın kubbe...🌹🇹🇷

@Hayat27642952

ID:1228790458186452992

calendar_today15-02-2020 21:18:08

41,2K Tweets

1,2K Followers

1,5K Following

Saqi'nin Hadimi(@hadimisaqi) 's Twitter Profile Photo

Ukbe İbni Âmir radıyallahu anh şöyle dedi:

- Ey Allah'ın Resûlü! Kurtuluş (sebebi) nedir? dedim.

- 'Aleyhine olacak sözlerden dilini tut, evinde kalmayı yeğle, kendi günahın için pişmanlık duyarak göz yaşı dök!' buyurdu.

(Tirmizî, Zühd 61)

account_circle
Kutubusitte(@kutubusitte) 's Twitter Profile Photo

“Sadaka vermek malı eksiltmez.
Kul başkalarının hatalarını bağışladıkca Allah da onun şerefini arttırır.
Kim Allah için alçakgönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir.”

(Müslim, Birr 69; Tirmizî, Birr 82)

account_circle
Semerkand Radyo(@Semerkandradyo) 's Twitter Profile Photo

Edebi Söyleşiler'e bu hafta Edebiyatçı Yazar Ali Söyler konuk oluyor.

🤔 Oryantalist metinlerde müslüman imgesi nasıldır?

Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla Edebi Söyleşiler her Pazartesi 🕕 18.00'de Semerkand Radyo'da...

Edebi Söyleşiler'e bu hafta Edebiyatçı Yazar Ali Söyler konuk oluyor. 🤔 Oryantalist metinlerde müslüman imgesi nasıldır? Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla Edebi Söyleşiler her Pazartesi 🕕 18.00'de Semerkand Radyo'da...
account_circle
Yâsin Kâtip 🇹🇷(@GizliKatip) 's Twitter Profile Photo

“Nakşibendî yolunun büyüklerinden Abdurrahman Tâhî (k.s.) şöyle buyurur:
Bizim yolumuzun aslı Kur’an ve Sünnet’e dayanır.
Ona aykırı hareket eden,adı ne olursa olsun,hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yoktur.
Tasavvuf hiçbir makam,mertebe,hal ve…

“Nakşibendî yolunun büyüklerinden Abdurrahman Tâhî (k.s.) şöyle buyurur: Bizim yolumuzun aslı Kur’an ve Sünnet’e dayanır. Ona aykırı hareket eden,adı ne olursa olsun,hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yoktur. Tasavvuf hiçbir makam,mertebe,hal ve…
account_circle
Semerkand TV(@TVSemerkand) 's Twitter Profile Photo

Hâdimü’l-Müslimîn Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseynî hazretleri el-Minhâcü’s-Senî adlı eserinde güzel ahlakın önemi hakkında şöyle buyuruyor:

account_circle
Yâsin Kâtip 🇹🇷(@GizliKatip) 's Twitter Profile Photo

'İnsan amelini cennet için,
cehennem korkusu için yapmamalı, ancak Allâh dostluğunu kazanmak için yapmalıdır.'

Gavs-ı Bilvânisî Abdülhakim el-Hüseynî [kuddise sırruhû]

'İnsan amelini cennet için, cehennem korkusu için yapmamalı, ancak Allâh dostluğunu kazanmak için yapmalıdır.' Gavs-ı Bilvânisî Abdülhakim el-Hüseynî [kuddise sırruhû]
account_circle
Şaban ALAN(@sabanalan1970) 's Twitter Profile Photo

Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir. - İbn Hanbel, II, 258

account_circle
MUHAMMED RAĞIB ELHÜSEYNİ(@MRelhuseyni) 's Twitter Profile Photo

Nazarı kalbime akmakta benim
Sevdası gönlümü yakmakta benim
Acıyıp halime bakmakta benim
Dilerse sultanım haller aşılır…

account_circle
Dr. Yakup Elhüseyni(@Yakup_Elhuseyni) 's Twitter Profile Photo

Hallâk-ı Rahîm Oldur
Rezzâk-ı Kerîm Oldur
Fa’âl-i Hakîm Oldur
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler…

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.

account_circle
Semerkand TV(@TVSemerkand) 's Twitter Profile Photo

Hâdimü’l-Müslimîn Şeyh Seyyid Abdülbâki Elhüseynî hazretleri el-Minhâcü’s-Senî adlı eserinde kötü ahlakı terk etme hususunda şöyle buyuruyor:

account_circle